De mensen achter KempEnergie

 

 


Ad van de Ven
Voorzitter van het bestuur en actief betrokken bij het energieloket en het project collectief zonnedak.
Klimaatverandering is een niet te onderschatten probleem. De overmatige emissie van CO2 moet worden gestopt. Daar kan iedere burger en bedrijf een bijdrage aan leveren. KempenEnergie biedt hulp en ondersteuning door het niet alleen maar samen te doen.

Roy Kluitman, Penningmeester

Peter van der Aa, Secretaris
Vanaf de oprichting ben ik betrokken bij Kempenenergie omdat zowel de duurzaamheid van onze regio als het collectieve aspect van de vereniging mij erg aanspreken. Binnen het bestuur vervul ik de rol van secretaris.
 
Emile van Niekerk, Algemeen bestuur.
Actief bij Kempen Energie omdat ik balans tussen milieu en economie belangrijk vind om de wereld voor generaties na ons leefbaar te houden. Eco kwadraat: Ecologisch en Economisch verantwoord oplossen.

Gert van den Oosterkamp
Ik ben er van overtuigd dat we als samenleving de transitie naar meer duurzame energie grootschalig moeten inzetten. Daarbij is samenwerking het sleutelwoord. Samenwerking tussen burgers, bedrijven en overheden moet ook duurzaam zijn, om voor elk een win/win situatie te bereiken. Ik wil daarbij helpen als aanjager en facilitator.