Diensten

EnergieLoketten

Bij onze EnergieLoketten kun je terecht met al je vragen over energie. Over hoe je energie kunt besparen en wat de alternatieven zijn voor verwarming met aardgas. Of er zonnepanelen op je dak kunnen en hoeveel je er dan nodig hebt. Of spouwisolatie nu wel zo slim is en hoe je door beter te ventileren je huis zuiniger en gezonder kunt maken. Er is overal veel informatie te vinden en er gaan veel verschillende verhalen rond. Al snel zie je door de bomen het bos niet meer. Bij het EnergieLoket wijzen onze vrijwilligers (energiegidsen) u de weg. Zij helpen u graag met het maken van keuzes.

Open: elke zaterdag van 10 tot 12 uur (behalve tijdens de zomervakantie)
Waar: in de Bibliotheken in Bladel (Markt 5), Eersel (Dijk 7, de Muzenval), Oirschot (De Loop 71, vanaf 6 oktober 2018).
Een aantal keren per jaar is het EnergieLoket ook op locatie in een van de dorpen te vinden (zie AGENDA)

Kom langs of maak een afspraak.

EnergieScan

Vaak is het beter om de situatie per plekke te bekijken. Leden van KempenEnergie kunnen gratis een Energiescan uit laten voeren. Dit is een verkenning van de energetische kwaliteit van de woning. Er wordt een analyse gemaakt van het verbruik van gas, elektra en warm water. Er wordt gekeken hoe de woning geïsoleerd is en of de ventilatie in orde is. Er worden tips gegeven om energie te besparen en om duurzame energie toe te passen.
Via deze link krijg je een impressie van een energiescan.
Je  kunt je hier aanmelden voor een EnergieScan.

EnergieMonitoring

Soms kan het energieverbruik hoog zijn en de oorzaak moeilijk te achterhalen. Meten is dan weten. We plaatsen een week lang bij onze leden een monitoringsset in huis brengen op die manier het energieverbruik in beeld. Daarbij maken we ook gebruik van de slimme meter.
Je  kunt je hier aanmelden voor de EnergieMonitoring.

EnergieServiceProducten

Met bedrijven uit de regio maken we afspraken over de uitvoering van energiebesparende maatregelen en de toepassing van duurzame energie. Daarmee willen we de stap naar de aanpassingen aan woningen gemakkelijker maken.
Op dit moment is deze dienst nog in voorbereiding.

Informatiebijeenkomsten

Regelmatig organiseren we verspreid over de regio informatiebijeenkomsten. We geven dan uitleg over de noodzaak en mogelijkheden om energie te besparen en duurzaam op te wekken. Na een algemeen deel zijn er gesprekstafels waarbij thema als isolatie, ventilatie, warmtepomp en zonnepanelen verder uitgediept worden aan de hand van vragen. Soms kiezen we voor een speciaal thema en een gezellige omgeving en noemen het dan EnergieCafé.
Waar en wanneer: houd de AGENDA in de gaten.

We geven ook presentaties tijdens bijeenkomsten van anderen: dorpsraden, buurtverenigingen, brancheverenigingen, gemeenten. Neem contact met ons op .

Collectieve Zonnedaken


Daar waar het individueel moeilijk wordt en er winst te halen is om het samen te doen, nemen we het initiatief voor een collectieve aanpak. Op dit moment zijn dat vooral zonnedaken. Leden van KempenEnergie die geen of onvoldoende zonnepanelen op hun eigen dak kunnen leggen, kunnen meedoen in een collectief dak. We maken gebruik van een wettelijke (Postcoderoos)regeling en het rendement is vergelijkbaar met zonnepanelen op je eigen woning.
Meer informatie of meedoen: zie ZONNEPROJECTEN.
Voor de toekomst zien we ook mogelijkheden voor windenergie en energieopslag.